Beleidsplan:

Samen dromen waarmaken en er zijn voor de eenzame ouderen, mindervaliden en onze jeugd met een rugzakje.

2020 – 2025

Onze waarden: omzien naar elkaar, draagt elkanders lasten, heb uw naasten lief gelijk uzelf, plezier maken. (Lees hier Normen & Waarden)

Wat gaan we doen: Focus in de komende jaren zal liggen in het verkrijgen van meer vrijwilligers die o.a. fondswerving gaan doen, het in contact komen met donateurs en bedrijven die willen doneren, dit kan ook in natura of die de rolstoelbus in willen huren voor een bedrijfsuitje. Tevens ligt de visie op meerdere bussen voor deze regio.

In de komende jaren zal de vergrijzing alleen maar toenemen en daardoor ook een vergrote kans dat mensen in eenzaamheid en isolement wegglijden. Doel is om ook de komende jaren de rolstoelbus als verbindende factor in te zetten en genoemde doelgroepen uit het isolement te halen. Het gaat dan met name om Urk, Emmeloord en de omliggende dorpen. (Lees hier Missie & Doel)

Hoe gaan we dat doen: Stichting Memories Together wil deze mensen helpen door er wekelijks op uit te gaan met genoemde doelgroepen. Dagjes uit organiseren zodat er een moment is waar genoemde doelgroep er even uit is. Stichting Memories Together wil een rolstoelbus samen met het bedrijfsleven, sponsors, Fondsen en particulieren aanschaffen en deze inzetten voor genoemde doelgroepen.

Sterke punten:
1. Goed netwerk m.b.t. bedrijfsleven, organisaties, business clubs, kerken, particulieren;
2. Ruim 20 jaar ervaring met het opzetten van hulpacties en de uitvoer hiervan;
3. Niet afhankelijk van structurele subsidies

Zwakke punten:
1. Nog niet zo bekend met mogelijkheden onder fondsen;
2. Naamsbekendheid Stichting Memories Together;
3. Ouderen worden nog niet zozeer gezien als hulpbehoevend:

Geschiedenis: De oorsprong van Stichting Memories Together is ergens in 1994 ontstaan. Vandaar uit is in 2001 Stichting HUN (Help Uw Naasten) ontstaan, inclusief ANBI status, die ongeveer 12,5 jaar heeft bestaan. Enkele hulpacties zijn te zien in dagboekverslag op de website van Mike van de Beek. Helaas door ziekte en financieel is deze stichting ontbonden.

Realisatie: Door het groeiende aantal verhalen over de ouderen die vereenzamen en het verdriet wat daaraan gekoppeld zit, de jeugd, waarvoor een zwak bestaat en de mindervaliden waar niet een ieder mee om kan gaan, is er besloten een rolstoelbus te realiseren om genoemde doelgroepen dagjes uit te bezorgen zodat zij even in een andere omgeving zijn en uit hun isolement.

Stichting: Eerst zou er op persoonlijke titel een rolstoelbus worden aangeschaft maar dat gaf bij sommige business clubs en bedrijven tocht enige weerzin. Vanuit deze positie is er uiteindelijk gekozen om een stichting op te zetten en dit ook meteen professioneel te doen, wat inhoud dat Stichting Memories Together ook voor de ANBI status wil gaan.

Locatie: Hierop is de Stichting Memories Together opzoek gegaan naar een verblijfsplaats/locatie en wat is nu beter en goedkoper dan het huisadres aan te houden. Dit is Hoogzijde 50, 8316AL, Marknesse van waaruit Stichting Memories Together vanaf donderdag 12 december 2019 officieel opereert.

Stichting Memories Together werkt uitsluitend met vrijwilligers die zich inzetten om niet. Er is vervolgens een bestuur samengesteld, Notaris P. Prummel te Emmeloord draagt zorg voor de akte en inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Vervolgens een zakelijke rekening geopend voor Stichting Memories Together. De website is gebouwd en is te vinden via www.memoriestogether.nl

In onze statuten is de basis vastgelegd en met een uitbreiding van reglementen hoe alles georganiseerd hebben.

Donaties, giften, betalingen van bijvoorbeeld “Donateurs“, “Vrienden van…..”, verhuur van de rolstoelbus aan leden en/of donateurs van Stichting Memories Together, of voor een VIP uitje met een bedrijf, of aan een andere stichting/organisatie e.d. zullen gebruikt worden voor de exploitatie kosten van de rolstoelbus, afschrijving en kantoor artikelen.

Financiële middelen:
Deze worden verkregen via het werven van gelden via Fondsen, subsidies, instellingen, Vrienden van Stichting Memories Together, Donateurs, van Stichting Memories Together wervende instellingen, werven onder meer geld onder het publiek.

Een ieder die een financiële inleg doet bij Stichting Memories Together wil uiteraard weten/lezen hoe hun bijdrage wordt ingezet. Vandaar dat Stichting Memories Together heeft gekozen voor een open en transparante inzage van alle financiële transacties inkomend en de uitgaves. Dit is echter alleen bestemd voor betalende sponsors en vrienden van…….!

Bedrijven die meedoen daarvan zal het logo van het bedrijf op de sponsorpagina van de website van Stichting Memories Together worden geplaatst en wanneer men op het logo klikt bezoekt men automatisch dit bedrijf wat meedoet. Sponsering wordt aangegaan voor 1 jaar of anders indien overeengekomen. Daarnaast krijgt een ieder een brief van gift over het sponsorbedrag totdat Stichting Memories Together officieel de ANBI status heeft.

Organisatie: Stichting Memories Together
Oprichter/ Mike van de Beek
voorzitter: Henk-Jan Pot
Financieel verantwoordelijke: Joke Riemersma
Secretaris: Wim van Dorp

Bestuur Stichting Memories Together

Wilt u deze pagina als document downloaden en thuis op uw gemak lezen? Zie dan de DOWNLOAD pagina. Stichting memories Together dankt u voor uw belangstelling.