Onze N & W:

Onze N & W, staat voor:  “Normen en Waarden“.

De medewerkers van Stichting Memories Together laten hun hart spreken en zijn bewogen met hun medemens. Wij zullen daarom nooit kijken/oordelen naar de komaf, geloofsovertuiging, huidskleur, geaardheid e.d. van onze naasten. “Oordeelt niet opdat jezelf niet geoordeeld wordt” (Mattheüs 7:1). En ja…., dat kunt u vinden in het oudste maar meest actuele boek de Bijbel.

Ons uitgangspunt is, dat wij proberen als een christen door het leven te gaan en gehoor te geven aan wat GOD van ons vraagt. HIJ vraagt o.a.: “Volg MIJ” (Lukas 5: 27) en HEM volgen houd  o.a. in “Draagt elkanders lasten” (Galaten 6:2). En HIJ vraagt ook: “Heb uw naasten lief gelijk uzelf” (Markus 12:31). Zoveel voorbeelden op te noemen.

Proberen als christen te leven……..? ja,.. wij zijn niet roomser dan de paus, want dagelijks struikelen wij en maken wij fouten. Fouten die ons niets beters maken dan iemand die geen christen is of wat dan ook. Christen zijn, wil niet zeggen dat wij beter zijn dan anderen. Wel mogen wij uitzien naar een leven ná dit leven. Wat een beloften.

Wij volgen ons hart wat bewogen is met de ellende en het verdriet om ons heen, als we zien en horen de schrijnende voorbeelden. We kunnen er boeken over schrijven. En ja…… wij realiseren ons dat het een druppel op de gloeiende plaat is. Maar beter één druppel dan helemaal niets.

Wij mogen er van genieten als de cliënten genieten, en wat is er nu mooier dan dat. Die aarzelende glimlach, een betere betaling is er niet. Daar doen we het tenslotte voor.

Zullen we er samen voor gaan….? U…? Jij…? Dat kan op vele manieren. Lees de website maar eens door of klik het menu aan “Hoe kunt u helpen?

Het bestuur Stichting Memories Together

 

 

“Het is onmogelijk”, zei trots – “Het is riskant”, zei ervaring – “Het is zinloos”, zei het verstand – “Geef het een kans”, fluisterde het hart.”