Privacy Policy:

Stichting Memories Together verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit ‘privacy statement’ geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Memories Together .
Deze privacy verklaring is aangepast op 13 december 2019.

Wat zijn persoonsgegevens?
Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een bepaalde persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Het gaat niet alleen om informatie in geschreven tekst, maar ook die in beeld en geluid. Het zijn gegevens die iets over u zeggen, zoals bijvoorbeeld naam, adres, leeftijd of e-mailadres. Maar ook bijvoorbeeld uw voornaam samen met uw geboortedatum en foto’s en filmpjes. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u als individuele persoon herleid kunnen worden spreken we van persoonsgegevens. Stichting Memories Together houdt zich bij het werken met persoonsgegevens aan de wettelijke regels, vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Van wie verwerkt Stichting Memories Together s persoonsgegevens?
Stichting Memories Together verwerkt persoonsgegevens van:
• Mensen die bij Stichting Memories Together een rolstoelbus boeken of geboekt hebben.
• Vrijwilligers die actief zijn voor Stichting Memories Together
• Medewerkers in dienst van Stichting Memories Together .
• Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee
hebben, willen krijgen of hebben gehad (bijv. fondsen en donateurs).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw (mijn) persoonsgegevens?
Bij Stichting Memories Together is het bestuurd verantwoordelijk voor verwerking en beheer van persoonsgegevens volgens de bepalingen van de AVG.

Waarvoor verwerkt Stichting Memories Together persoonsgegevens?
Als u bij Stichting Memories Together een rolstoelbus boekt of als vrijwilliger aan de slag wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Deze zijn van belang om u goed van dienst te kunnen zijn en alles omtrent de rolstoelbus te kunnen organiseren.
We gebruiken de naam en adresgegevens om contact met u te onderhouden en om u alle noodzakelijke informatie door te geven. Verder zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen zoals financiële administratie.
Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotiedoeleinden, bijvoorbeeld om u te informeren over nieuwe activiteiten die Stichting Memories Together organiseert. Indien u geen prijst stelt op het ontvangen van informatie over activiteiten van Stichting Memories Together of anderszins bezwaar hebt tegen gebruik van uw gegevens kunt u dit doorgeven aan Stichting Memories Together : 06-48950618 of via info@memoriestogether.nl

Verwerkt Stichting Memories Together ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, lichamelijke en mentale beperkingen, medicatiegebruik of gegevens betreffende ras of religie.
Stichting Memories Together verwerkt geen bijzondere gegevens.

Hoe gaat Stichting Memories Together met uw persoonsgegevens om?
Persoonsgegevens worden zorgvuldig en goed beveiligd bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze worden verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
U kunt uiteraard zelf bij uw persoonsgegevens; neem daartoe contact op met Stichting Memories Together .
Daarnaast kunnen een aantal hiervoor bevoegde vrijwilligers (die gelet op hun functie hiertoe toegang hebben) van Stichting Memories Together . Deze gegevens zijn goed afgeschermd en uitsluitend toegankelijk voor degenen die daartoe bevoegd zijn.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Stichting Memories Together .
Uitwisseling van persoonsgegevens van huurders binnen Stichting Memories Together vindt uitsluitend plaats tussen de vrijwilligers die belast zijn met de verhuur van de beschikbare middelen. Stichting Memories Together kan en mag geen gegevens van huurders uitwisselen met externe partijen, tenzij met toestemming van de betreffende personen of wanneer een wettelijk voorschrift Stichting Memories Together daartoe verplicht.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Voor het bewaren van persoonsgegevens heeft Stichting Memories Together op basis van de wettelijk bepaalde voorschriften bewaartermijnen vastgelegd.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Stichting Memories Together zich bij het verwerken en beheren van persoonsgegevens van huurders, donateurs, medewerkers en vrijwilligers aantoonbaar aan de beginselen van de AVG.
Stichting Memories Together controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, niet worden geregistreerd.

Wat doet Stichting Memories Together met gegevens verkregen via de website en cookies?
Wanneer u onze website heeft bezocht en/of gegevens op deze website heeft ingevuld (bijv. op het contactformulier), zal Stichting Memories Together de verzamelde gegevens uitsluitend aanwenden om met u in contact te treden of om een met u overeengekomen dienstverlening te realiseren. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zonder uw toestemming zullen er geen gegevens aan derden worden verstrekt.
Op de website van Stichting Memories Together staan links naar websites van andere organisaties. Stichting Memories Together is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Stichting Memories Together is ook niet verantwoordelijk voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.
Als u de website van Stichting Memories Together bezoekt, gebeurt dit altijd anoniem. Het is dus niet mogelijk om te zien wie de website bezoekt. Stichting Memories Together is wel geïnteresseerd in algemene gegevens over het bezoek aan onze website. Het gaat hier bijvoorbeeld om het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van het bezoek.
De website van Stichting Memories Together maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Stichting Memories Together gebruikt 2 soorten cookies:
– Noodzakelijke cookies voor de werking van de website;
– Analytics cookies om het gedrag van bezoekers te meten en te analyseren om zo de beleving nog verder te kunnen optimaliseren en eventuele drempels weg te halen.
U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Onze website gebruikt de cookiedata alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hebt u vragen of opmerkingen over het cookiebeleid van onze website, neemt u dan contact met ons op.

Kan ik zien welke gegevens Stichting Memories Together van mij verwerkt?
Conform de richtlijnen van de AVG kunt u uw persoonsgegevens altijd inzien, laten corrigeren en verwijderen of wissen. Uiteraard kunt u uitsluitend uw eigen persoonsgegevens inzien. Daartoe kunt u contact opnemen met Stichting Memories Together : 06-48950618 of via info@memoriestoegether.nl Binnen uiterlijk 1 maand krijgt u een reactie.


Kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u altijd terecht bij Stichting Memories Together : 06-48950618 of via info@memoriestoegether.nl Binnen uiterlijk 1 maand krijgt u een reactie. Ook kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen zodra u het niet eens bent met de manier waarop Stichting Memories Together met uw gegevens omgaat.

Wilt u deze pagina als document downloaden en thuis op uw gemak lezen? Zie dan de DOWNLOAD pagina. Stichting memories Together dankt u voor uw belangstelling.