Vac: Penningmeester

Elke stichting moet een goed bestuur hebben wil deze stichting overleven. zo ook Stichting Memories Toegether die de wens heeft ver vooruit te kijken op de langere termijn en een goed fundament te bouwen als bestuur. Een bestuur is het enige verplichte orgaan binnen elke stichting. Stichting Memories Together wil echter een stap verder en heeft de wens een zeer goed bestuur te formeren. Het is dan ook van belang dat deze regels omtrent het bestuur worden nageleefd. Niet alleen omdat dit de regels zijn maar ook om een solide uitstraling naar buiten te hebben net als transparantie.

Het bestuur is er uiteindelijk verantwoordelijk voor dat het doel van de stichting bereikt wordt. Om alle aspecten van de stichting goed te monitoren, bestaat het bestuur doorgaans uit verschillende personen met elk hun eigen taak. Een standaard stichting zal de volgende rollen in het bestuur hebben:

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester

Stichting Memories Together werkt uitsluitend met vrijwilligers. Zo ook de rol van penningmeester die Stichting Memories Together zal gaan ondersteunen. Mensen die hart hebben voor hun medemens. Elke vrijwilliger is automatisch verzekerd bij de Gemeente NOP.

Daarom is Stichting Memories Together op zoek naar een goede penningmeester die deze stichting en vooral het doel & de missie een warm hart toedraagt en daar ook voor wil gaan. Dit vraagt echter een bepaalde houding en vaardigheden van deze penningmeester.

De penningmeester draagt zorg voor een verantwoord beheer van de financiële processen van Stichting Memories Together SAMEN met de andere leden van het bestuur en in nauwe samenwerking met RM Accountant & Adviseur die de officiële belastingaangiftes doet en de boekhouding. Het wiel hoeft dus niet voor een 2e keer te worden uitgevonden.

Een penningmeester wordt ook wel gekarakteriseerd als de financiële waakhond van de organisatie. De functie penningmeester is een van de bestuurlijke pijlers van de organisatie. De penningmeester draagt de verantwoordelijkheid voor het verzamelen, ordenen en opbergen van financiële informatie.  Uiteraard weer samen met de andere bestuursleden.

De volgende aspecten horen bij het profiel van de secretaris:
– De penningmeester beheert het geld van de organisatie.

Takenpakket:
– Bijhouden van de kas en het beheren van de bankrekeningen.
– Doen en ontvangen van betalingen.
– Bijhouden van kas- en bankboek i.s.m. RM Accountant & Adviseur.
– Maken van het financieel jaarverslag i.s.m. RM Accountant & Adviseur.
– Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting.

Tijdsbesteding:
De tijdbesteding is wekelijks naar eigen inzicht. Formeel moet de penningmeester zich uitsluitend bezig houden met de financiële zaken van de stichting. Wanneer de zaken op de rit zijn is een besteding van 2 tot 3 uur per maand meer dan voldoende en zelfs ruim berekend.

Onze gedachten/motivatie als Stichting memories Together:
– Maak de omvang van het bestuur nooit groter dan noodzakelijk. Eenheid van bestuur is bij meer dan zeven mensen al vaak een illusie. Splits desnoods in een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur.
– Kijk niet naar wie er graag in het bestuur willen, maar zoek de mensen die passen bij:
– De werklast: wat voor werk moet gedaan worden?
– Het draagvlak: welke groeperingen moeten vertegenwoordigd zijn?
– De slagvaardigheid: welke snelheid van handelen is nodig?
Vermijd bestuurders die:
– Een te sterk persoonlijk of zakelijk eigenbelang hebben.
– Een niet-passende motivatie voor het bestuurswerk hebben.
– Liever willen uitvoeren dan besturen.
– Zorg voor voldoende verscheidenheid in persoonlijkheden. Zoek snelle beslissers én rustige nadenkers.

Wilt u meer informatie? Bel gerust of stuur een e-mail, wij staan u graag te woord. LET OP………. SAMEN maken wij die mooie goals dus je staat er niet alleen voor.

Denk je dit te kunnen? Zie je het zitten om samen met de andere vrijwilligers de doelgroepen te kunnen ondersteunen? Gaat jou hart hier warmer van kloppen? Dan,…….. dan komen wij heel graag met jou in aanraking.

“Wie rijk wil zijn, moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen”