Verz: – Vrijwilligers:

Verzekeringen zijn belangrijk in deze maatschappij zo ook voor Stichting Memories Together. De rolstoelbus is rondom verzekerd alsook een inzittende verzekering is afgesloten. Ondanks dat  Stichting Memories Together haar zaken goed voor elkaar heeft, er professionele chauffeurs rijden,  zit een ongeluk in een klein hoekje en dat willen wij zoveel mogelijk afbakenen juist ook voor de vrijwilligers.

De vrijwilligers zijn dan ook verzekerd via de Gemeente Noordoostpolder. Die  heeft een verzekeringspakket voor vrijwilligers afgesloten, dat de risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekt. De gemeente vindt het belangrijk om ook op deze manier het belang van het vrijwilligerswerk te benadrukken en vrijwilligers (organisaties) te ondersteunen, zo ook Stichting memories Together.

Wij als bestuur zijn hier erg blij mee omdat verzekeren nu eenmaal veel geld kost tegen vaak een relatief lage uitbetaling. Toch hebben wij de wens dat de vrijwilligers goed verzorgd worden bij eventuele calamiteiten en/of schade.

Voor wie?
De collectieve verzekering is bedoeld voor iedere vrijwilliger woonachtig in de gemeente Noordoostpolder die ‘in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend’.

Alle vrijwilligers zijn verzekerd:

  • Ongeacht hun leeftijd
  • Ook bij eenmalige activiteiten
  • Geen minimum aantal uren
  • Ook bij kerkelijk werk, sport- en buurtactiviteiten.

Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen. Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen.
Voor mantelzorgers geldt uitsluitend de ongevallendekking van deze verzekering.

Verzekeringspakket

  • Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers
  • Aansprakelijkheidsdekking voor vrijwilligers
  • Aansprakelijkheidsdekking voor Rechtspersonen
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
  • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
  • Rechtsbijstanddekking voor vrijwilligers.

Deze verzekeringspakketten bieden een zeer ruime dekking. Een bijkomend voordeel is, dat er geen administratie of registratie van de vrijwilligers nodig is. Dus iedere vrijwilliger die woont in de gemeente Noordoostpolder, zoals bijvoorbeeld de voetbalvader die meegaat met een uitwedstrijd van zijn kind, is verzekerd!

Schade… en dan?
Je kunt een schadeformulier downloaden onder aan deze pagina en ingevuld afgeven bij het gemeentehuis t.a.v. de heer P. Visser of mailen naar
p.visser@noordoostpolder.nl. Voor vragen over de afhandeling van de schade kan je ook per email bij de heer Visser terecht.

Een vrijwilliger zet zich in voor een organisatie buiten de Noordoostpolder. Als er schade ontstaat waar moet die dan ingediend worden?

De schade moeten worden ingediend in de gemeente waar de schade ontstaan is. Dus, bijvoorbeeld, zet een vrijwilliger uit de Noordoostpolder zich in voor een organisatie in Lelystad en er ontstaat schade dan moet de schade worden ingediend in de gemeente Lelystad. Is een vrijwilliger uit Lelystad aan de slag bij een organisatie in de Noordoostpolder dan moet de schade bij ons worden ingediend.

Kom je er niet uit? Neem vrijblijvend contact met ons op wij staan u graag te woord via telefoon of e-mail.

“Die grote gebouwen, waar de verzekeringen in huizen, hebben ze te danken aan de kleine lettertjes.”